Klausimynas- specialios paskirties pašalpos

Nurodykite socialinį statusą vieniša/as ar pora
Nurodykite savo (ir partnerio, jei pora. Atskiriama kableliais) amžių
Nurodoma kiek turima vaikų, skaičiumi. Jei nėra vaikų, tik laukiatės, nurodykite 0
Nurodykite įvardintų vaikų amžių. Esant keliems vaikams, amžius nurodomas atskiriant kableliu. Nesant vaikų nurodomas 0
Nurodykite savo darbo stažą Jungtinėje Karalystėje
Nurodykite ar dirbate (vienas, abu), kiek valandų dirbate ir kiek uždirbate
Prašytume nurodyti jūsų e-mail adresą.